اعلام حریق

اعلام حریق به سیستمی امنیتی گفته می شود که وقوع حریق را قبل از اینکه شیوع کند اعلام نماید.

اعلام حریق یااعلان حریق شامل دتکتورهای دودی دتکتورهای حرارتی دتکتورهای گازی و دتکتورهای ترکیبی هستند.

وظیفه دتکتورها آشکار نمودن دود و حرارت و گاز می باشد قبل از اینکه مشکلی جدی ایجاد کرده باشند.

همچنین این سیستم یک مرکز کنترل دارد که به آن کنترل پنل نیز گفته می شود.

مرکزکنترل بایدسیگنال های دریافتی ازدتکتورها راتجزیه وتحلیل کرده ودرصورت تشخیص حریق آن راازاطریق آژیرهای صوتی ویافلاشرها اعلام نماید.

بنابراین باید درآن مکان کپسول آتش نشانی موجود باشد. تا درهنگام بروز حریق واعلام آن توسط سیستم اعلام حریق بتوان حریق رامهار نمود.

همچنین می توان خروجی این سیستم رابه یک تلفن کننده مجهز کرد تا در مواقع خطر صاحبان اصلی مجموعه و یا سازمان آتش نشانی را مطلع نمود.

دیدگاه‌ها ۰

*
*

چهار × 2 =