رزومه شرکت بینش سبز

برخی مشتریان بینش سبز

 

 

 

 

 

 

 

خدمات انجام شده

 

 

 

 

 

 

 

 

رزومه برخی پروژه های انجام شده

 • اجرای سیستم دوربین های مدار بسته استانداری گیلان فرمانداری فومن و فرمانداری بندر انزلی

 • اجرای سیستم دوربین های مدار بسته وسیستم اعلام حریق کلیه ادارات ثبت احوال استان گیلان وانتقال تصاویردرحراست رشت

 • اجرای سیستم دوربین های مداربسته کلیه ادارات بنیاد شهید استان گیلان وانتقال تصاویردر ستاد حراست اداره کل استان

 • اجرای سیستم دوربین های مداربسته انتظامات ، دانشکده های فنی و انسانی ، تربیت بدنی ، علوم پایه ، بین الملل و دانشکده شرق و نقلیه و ایستگاه های اتوبوس و تالارهای حکمت و ساختمان مرکزی دانشگاه گیلان

 • اجرای پروژه اطفای حریق هوشمند و اتوماتیک مخزن اسناداداره کل ثبت احوال استان گیلان

 • اجرای سیستم نظارت بر عملکرد آموزشی توسط دوربین های مداربسته با امکان مکالمه دو طرفه از راه دور بیمارستان شفا

 • اجرای سیستم نظارتی دوربین های مداربسته بیمارستان تامین اجتماعی کومله لنگرود

 • اجرای سیستم نظارتی دوربین های مداربسته ساختمان هاو پارکینگ بیمارستان گلسار

 • قرارداد پشتیبانی کل دوربین های مداربسته آنالوگ ودیجتال با بیمارستان گلسار

 • اجرای سیستم نظارتی دوربین های مداربسته پارکینگ بیمارستان رسول اکرم

 • اجرای سیستم نظارتی دوربین های مداربسته و صوت پیجینگ درمانگاه صابرین رشت

 • اجرای سیستم نظارتی دوربین های مدار بسته موزه شهدای رشت

 • اجرای سیستم نظارتی دوربین های مداربسته حسینیه گلسار، موزه شهدا،

 • اجرای سیستم نظارتی و پشتیبانی دوربین های مداربسته کارخانه پارس سیمین خمام

 • اجرای سیستم نظارتی و پشتیبانی دوربین های مداربسته مرکزخرید ولیعصرخمام

 • اجرای سیستم نظارتی و پشتیبانی دوربین های مداربسته وسیستم صوت پیجینگ کارخانه گلستان زیتون البرزلوشان (میثم)

 • اجرای خدمات صوتی و دیتا پروژکتوردانشکده پرستاری رشت

 • اجرای سیستم نظارتی دوربین های مداربسته کارخانجات آرین مریم و آرین تخته شهرصنعتی سپید رود رشت

 • اجرا و پشتیبانی دوربین های مداربسته وصوت وشبکه وUSP  کارخانه موادترکیبی نوید شهرصنعتی سپید رود رشت

 • اجرای سیستم نظارتی دوربین های مداربسته کارخانه آب معدنی کوثران صومعه سرا

 • اجرای سیستم نظارتی دوربین های مداربسته فرهاندهی مرزبانی بندر انزلی

 • اجرای سیستم اعلام حریق کارخانه سبحان انکولوژی

 • اجرای سیستم نظارتی دوربین های مداربسته دانشگاه قدر کوچصفهان

 • اجرای سیستم نظارتی دوربین های مداربسته فرماندهی انتظامی شهرستان شفت وپاسگاه های تابعه

 • اجرای خدمات اعلام حریق استانداری گیلان

 • اجرای سیستم کنفرانس اداره منابع طبیعی استان گیلان و …