قیمت دوربین مداربسته

قیمت دوربین مداربسته

شاید بیشترین متنی که در اینترنت برای خرید سیستم دوربین های مداربسته جستجو می شود, قیمت دوربین مداربسته باشد.

قیمت دردوربین مداربسته نکته ای بسیار مهم در تجهیز اماکن به دوربین های مداربسته است.

اغلب افرادی که قصد چنین کاری رادارند ازفوائد وکاربردهای دوربینهای مداربسته مطلع بوده وتصمیم خود را نیزگرفته اند

اماوقتی به قیمت های دوربین مداربسته توجه می کنند, کمی تأمل می کنندچراکه تصورشان ازقیمتها همیشه پایین تراز آن بوده است.

متاسفانه وقتی افزایش قیمت در دوربین مداربسته روندی صعودی باشدخریداری که حاضرنشده باقیمتهای قبلی خریدکند اینبارازخرید منصرف خواهدشد.

مگراینکه اوتوانایی خرید باقیمت فعلی راداشته وبرای اینکه همان کالا رافردا گرانتر ازامروز نخرد امروز تصمیم به خرید می کند.

قیمت دوربین مداربسته در سال ۹۷

درسال ۹۷ با افزایش چشمگیر قیمت ارز، قیمت دوربین های مداربسته نیزشامل افزایشی چشمگیرشده است

به صورتیکه خریداربا مشاهده قیمت دوربین مداربسته دراین سطح,ازخرید آن خودداری کرده تاشاید دوباره به قیمت قبلی بازگردد.

همچنین فروشنده ها هم از فروش خودداری می کنند چون فروش تجهیزات قبلی با قیمت امروز می تواند به ضرر آنها باشد

چراکه اگر قیمت در دوربین مداربسته در حال افزایش باشد , بنابراین فردا قیمت دوربین های مداربسته از امروز گرانتر است

و آن فروشنده باید همان جنسی را که به نرخ امروز فروخته فردا گرانتر بخرد پس سودی نمی برد.

اما قیمت دوربین های مداربسته را عواملی دیگر نیز تعیین می کنند که این عوامل بیشتر به خود جنس باز می گردد.

قیمت دوربین های مداربسته از عوامل زیر منشا می گیرد:

عوامل قیمت در دوربین مداربسته

  1. کیفیت) هرچه کیفیت دوربین ها چه از لحاظ سخت افزاری و چه نرم افزاری بالاتر باشد قیمت دوربین های مداربسته نیز بیشتر خواهد بود.
  2. برند) هرچه آوازه نام یا مارک روی دوربین ها بیشتر بوده و آن برند شناخته شده تر باشد قیمت دوربین مداربسته نیز بیشتر خواهد بود.
  3. تبلیغات) تبلیغات نیز در خرید مشتری بسیار تاثیر گذار است چه برندهایی که معروف نبوده اما چون تبلیغات خوبی داشته اند فروش بهتری داشته و برعکس چه برندهای بزرگی به دلیل کم توجهی به تبلیغات کمتر مورد استقبال مشتری واقع می شوند.
  4. ضمانت) ضمانت آسودگی خاطر خریدار است که هر چه بیشتر باشد قیمت تمام شده دوربین مداربسته نیز بیشتر خواهد بود.

قیمت دوربین مداربسته دام

قیمت دوربین مداربسته بولت

قیمت دوربین مداربسته تحت شبکه

قیمت دوربین مداربسته آپارتمانی

دوربین مداربسته هایک ویژن

دیدگاه‌ها ۰

*
*

دوازده + 4 =