برندهای برتر دوربین های مداربسته در ۲۰۱۸

۵۰ برند برتر دوربین مداربسته در سال ۲۰۱۸

رتبه بندی ۵۰ برند برتر سیستم های حفاظتی امنیتی دوربین های مداربسته جهان در سال ۲۰۱۸

در لیست ۵۰ برند برتر جهان در سال ۲۰۱۸ نیز هایک ویژن به عنوان برترین برند جهان رتبه اول جهان را کسب نمود.

هایک ویژن برای چهارمین سال متوالی اولین برند برتر تولید و فروش دوربین های مداربسته در جهان را به دست آورد.

چهار سال, اول جهان بودن, اتفاقی نیست.

برندهای برتر سیستم های حفاظتی امنیتی نظارت تصویری جهان در سال ۲۰۱۸

رتبه

شرکتکشور

محصولات

۱HIKVISIONچیننظارت تصویری و حفاظتی
۲DAHUAچیننظارت تصویری و حفاظتی
۳ASSA ABLOYسوئدکنترل تردد و قفل
۴BOSCHآلماننظارت تصویری و حفاظتی
۵AXISسوئدنظارت تصویری و حفاظتی
۶FLIRآمریکانظارت تصویری
۷ALLEGIONآمریکاآیفون تصویری
۸HANWHA TECHWINکرهنظارت تصویری و حفاظتی
۹TIANDYچیننظارت تصویری
۱۰AVIGILONکانادانظارت تصویری
۱۱AIPHONEژاپنآیفون نصویری
۱۲INFINOVAچیننظارت تصویری
۱۳OPTEXژاپندزدگیر
۱۴VIVOTEKتایواننظارت تصویری
۱۵CP PLUSهندنظارت تصویری
۱۶TKH GROUPهلندنظارت تصویری و کنترل تردد
۱۷NEDAPهلندنظارت تصویری و کنترل تردد
۱۸RAYSHARPچیننظارت تصویری
۱۹MILESTONدانمارکنظارت تصویری
۲۰KEDACOMچیننظارت تصویری
۲۱KOCOMکرهخانه هوشمند
۲۲COMMAXکرهخانه هوشمند
۲۳TAMRONژاپنلنز
۲۴NAPCOآمریکانظارت تصویری و حفاظتی
۲۵IDISکرهنظارت تصویری
۲۶TVTچیننظارت تصویری
۲۷MOBOTIXآلماننظارت تصویری
۲۸DYNACOLORتایوانایفون نصویری
۲۹WANJIAANچیننظارت تصویری
۳۰SUPREMAکرهکنترل تردد
۳۱FERMAXاسپانیاآیفون و خانه هوشمند
۳۲SYNECTICSانگلستاننظارت تصویری
۳۳IDENTIVآمریکاآیفون تصویری
۳۴GEOVISINتایواننظارت تصویری
۳۵ZENO (VideoPark)چیننظارت تصویری
۳۶COSTARآمریکانظارت تصویری
۳۷DSSL (Trassir)روسیهنظارت تصویری
۳۸C-PROکرهنظارت تصویری
۳۹INDIGOVISIONانگلستاننظارت تصویری
۴۰INCON (Former Win4NET)کرهنظارت تصویری
۴۱HITRONکرهنظارت تصویری
۴۲VICONآمریکانظارت تصویری
۴۳ITXکرهنظارت تصویری
۴۴ACTIتایواننظارت تصویری
۴۵HI SHARPتایواننظارت تصویری
۴۶MAGALرژیم صهیونیستینظارت تصویری و حفاظتی
۴۷EVERFOCOSتایواننظارت تصویری
۴۸THRUVISION GROUP (Former Digital Barriers)انگلستانکنترل تردد
۴۹AV TECHتایواننظارت تصویری
۵۰HUNTتایواننظارت تصویری
دیدگاه‌ها ۰

*
*